RentPoint

 

 

Nabídka služeb


Pojištění

 

Pojištění

Základní druhy pojištění vozidel v ceně pronájmu RentPointu.

1. Povinné ručení
2. Nehodové pojištění ( CDW – Collison Damane Waiver )
3. Pojištění proti vandalismu a krádeži ( Theft Protection )
4. Úrazové pojištění osob ( Personal Accident Insurance )

Povinné ručení

Autopůjčovna RentPoint Vám bezplatně poskytuje zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla v souladu s podmínkami Smlouvy o nájmu motorového vozidla.

Maximální výše krytí je 50 000 000,-Kč

Každou takovou to událost je potřeba nahlásit na dispečink autopůjčovny RentPoint, jakmile je to možné. (+420 296 574 823, rentpoint@rentpoint.cz).

Nehodové pojištění ( CDW )

Tento typ pojištění Vás zbaví plné finanční odpovědnosti za poškození vozidla nebo jeho části. Vaše odpovědnost bude omezena spoluúčastí dle kategorie pronajímaného vozidla.

Každou takovou to událost je potřeba nahlásit na dispečink autopůjčovny RentPoint, jakmile je to možné. (+420 296 574 823, rentpoint@rentpoint.cz).

Pojištění proti vandalismu a krádeži ( TP )

Tento typ pojištění Vás zbaví plné finanční odpovědnosti v případě ztráty vozidla nebo jeho poškození v důsledku krádeže, pokusu o krádež nebo vandalismu. Vaše odpovědnost bude omezena spoluúčastí dle kategorie pronajímaného vozidla.

Každou takovou to událost je potřeba nahlásit na dispečink autopůjčovny RentPoint, jakmile je to možné. (+420 296 574 823, rentpoint@rentpoint.cz).

Úrazové pojištění osob ( PAI )

Úrazové pojištění osob se vztahuje na všechna sedadla vozidla schválená pro přepravu osob. Úrazové pojištění se vztahuje na úrazy během cesty ve vozidle, při kterém přepravovaná osoba utrpí úraz, který zanechá trvalé následky nebo skončí smrtí.

Každou takovou to událost je potřeba nahlásit na dispečink autopůjčovny RentPoint, jakmile je to možné. (+420 296 574 823, rentpoint@rentpoint.cz).

Doplňující informace

DOPRAVNÍ NEHODA

Počínaje dnem 1. ledna 2009 dochází ke změně Zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích provedené Zákonem č. 274/2008 Sb.

Volat Policii ČR musí řidiči v těchto případech :

  • pokud při nehodě dojde ke zranění (i drobnému) nebo k usmrcení osoby,
  • pokud při nehodě dojde na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě převyšující 100 000 Kč,
  • pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti, apod.);
  • Policii již není povinností volat v případech, kdy půjde o škodu na vozidle, které je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele), ale jeho řidič měl na nehodě účast.
  • pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidla apod.),
  • pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin vozidla),
  • pokud po nehodě nebude řidič schopen (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost a bezpečnost provozu.

Autopůjčovna RentPoint však důrazně doporučuje, aby uživatel zapůjčeného vozu i nadále v případě dopravní nehody přivolali Policii České republiky a to i v případech, kdy škoda způsobená na vozidle bude nižšího rozsahu.

Účast Policie eliminuje případná nedorozumění v neprospěch poškozeného, způsobená možnou, následnou změnou postoje ostatních účastníků nehody.

Vyhnete se tak situacím, kdy účastníci nehody posléze odmítnou korektním způsobem čelit své odpovědnosti za způsobené škody a odmítají spolupracovat při jednání o náhradě škody u příslušného pojistitele.

Pokud se v těchto případech nepodaří věrohodným způsobem prokázat míru zavinění, jdou náklady za opravu k tíži zákazníka.

Pojišťovna neplní pojistné plnění v případě že: škoda byla způsobena úmyslně, pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky či léku označeného zákazem řídit vozidlo, kdy bylo vozidlo užíváno neoprávněně, bez příslušného řidičského oprávnění, nebo v případě že vozidlem byl páchán trestný čin apod.

VLOUPÁNÍ DO VOZIDLA, ODCIZENÍ VOZIDLA, NEBO JEHO ČÁSTI

V těchto případech spojených s trestnou činností, či vandalismem platí povinnost přivolat Policii vždy, bez ohledu na výši způsobené škody.

Zároveň je v těchto případech nezbytně nutné na Policii podat trestní oznámení na neznámého pachatele, protokol svým podpisem potvrdit, vyžádat si jeho kopii a následně tento doklad doručit na centrálu autopůjčovny RentPoint (+420 296 574 823, rentpoint@rentpoint.cz) současně s nahlášením vzniklé pojistné události.

 
 
 

 

 
 

Kontakt

Auto Palace Spořilov, s.r.o.
Na Chodovci 2457
141 00 Praha 4
Tel.: +420 296 574 823
E-mail: rentpoint@rentpoint.cz

Rezervace

Hotline
+420 296 574 823
+420 602 663 692


Otevírací doba
po-pá: 7.00 - 19.00 hod.
so: 9.00 - 15.00 hod.
ne: zavřeno

 
+420 296 574 823
Zavřít

Vaše cena s DPH:
? Kč/den

Celkem:
?

 
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Ok